©  Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 25 januari 2017

NOS Journaal

17 juli 2017 Update
   
 

Pijn en CO2

 
   
Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde  
zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze.  
   

Albert Einstein

 
   
Door vlees [inclusief het vlees van de vis] te laten voortleven en niet te offeren voor menselijke consumptie  
worden helse dierenpijnen en omvangrijke uitstoten van koolstofdioxide | CO2 teruggebracht.  
En niet zo'n beetje.  
   
De veehouderij draagt wereldwijd voor 14,5% bij aan de uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als de transportsector.  
Voor veevoer worden tropische oerwouden gekapt om plaats te maken voor sojaplantages.  
 Als mensen het graan en de soja voor de dieren zèlf zouden eten, zou er minder honger worden geleden.  
   
Dieren produceren fijnstof en mest, en hun veevoer behandeld wordt met pesticiden, daardoor verdwijnen planten- en insectensoorten.  
 De vee-industie vergt heel veel water - één kilo rundvlees heeft 15.000 liter water nodig.  
De mens is gezonder en leeft langer zonder de inname van vlees en vis [dierbacteriën, vetten, antibiotica, besmettelijke dierziekten].  
   
Niets kan onze gezondheid en het voortbestaan van het leven op aarde zoveel helpen als de evolutie naar een vegetarische levenswijze.  
   
 
   

Zie ook: Planten | All animals | Paring | Stem van het dier | Bomen | Spreeuw | Latrelaties | Dierentalen | Dieren

 
   

Vegan Myths Debunked - Jonathan Mann and Ivory King