©  Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 28 juli 2015

NOS Journaal

25 mei 2017 Update
   
 

De wijze van communiceren met baby is van sterke invloed op sociale vaardigheden | empathisch vermogen van kind op latere leeftijd

 
   
Het gaat om een onderzoek van psychologen van de universiteit van York naar moederlijke 'mind-mindedness' – dit is het vermogen van moeders om 'af te stemmen' op de gedachten en gevoelens van hun jonge kinderen.   
Hoofdauteur Elizabeth Kirk observeerde veertig moeders en hun baby's toen de kinderen tien, twaalf, zestien en twintig maanden oud waren.  
 Tijdens het onderzoek werd vastgelegd hoe de moeders spraken tegen hun kind wanneer de twee tien minuten lang samen speelden.  
   
De onderzoekers noteerden elk geval waarin de moeder 'aan de geest gerelateerde' opmerkingen maakte.  
Daarmee worden opmerkingen bedoeld waarin de moeder conclusies trok over het gedachtenproces van hun kind op basis van gedrag.  

Een kind dat bijvoorbeeld moeilijkheden ondervond bij het openen van het portier van een speelgoedauto, kon worden gelabeld als 'gefrustreerd'.

 
 

.

Bij een vervolgbezoek aan vijftien moeder-kind paren, toen de kinderen vijf tot zes jaar ouder waren, werd het sociaal-cognitief vermogen van de kinderen gemeten.  
Met de 'vreemde verhalen'-methode werd vastgesteld op welk niveau het kind in staat was zich tot andere mensen te verhouden en de gedachten van anderen te begrijpen.  
De testmethode houdt in dat het kind een fictieverhaal krijgt voorgelezen waarin één van twaalf sociale scenario's de revue passeert.  
Daarbij is bijvoorbeeld sprake van tegengestelde emoties, leugens, leugens om bestwil, grapjes, stijlfiguren of sarcasme.  
Vervolgens beantwoorden de kinderen een begripsvraag en maken ze een test waarmee wordt vastgesteld in hoeverre ze de geestelijke manipulatie die in het verhaal aan bod komt begrijpen.  
 

.

Uit de resultaten blijkt dat er een sterke positieve correlatie bestaat tussen de geest-relateerde opmerkingen die het kind als baby te horen kreeg en de score op de 'vreemde verhalen'-test.

 

Elizabeth Kirk: "Deze vondsten laten zien hoe het vermogen van een moeder om vroeg af te stemmen op de gevoelens en gedachten van haar baby, haar kind helpt te leren meevoelen met de innerlijke levens van andere mensen."

 
   
   
   

 
   
A longitudinal investigation of the relationship between maternal mind-mindedness and theory of mind | research conducted by Dr Elizabeth Kirk, University of York, Lisa Wheatley University of Hertfordshire [et al.]  

The British Journal of Developmental Psychology 2015

 

http://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2015/research/maternal-mind-mindedness | July 27, 2015

 
   

Zie ook: Hart | Niet Beroemd | Baby's begrijpen | Goed Ouderschap | Huppel | Scherpst | Alles | Ruimte | Knielen | Nempathie | Peuters | Babytaal | Fantastievriendje | Anti-empathie | FairyTale | Eerste levensjaren