©  Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 12 maart 2017

NOS Journaal

25 juli 2017 Update
   
 

De Dieren

 
   

Mijn stem gaat op 15 maart 2017 naar de kwetsbare levens op aarde wier [nood] taal wij niet kłnnen verstaan.

 
Hun lichamen - levend of lijk - worden opgegeten zonder dat zij zich kunnen verweren.  
Volkomen, volkomen weerloos.  
   
De politieke pionier Partij voor de Dieren breekt met het hoofdaccent op economische groei en vecht voor een toename van ecologische waarden en normen.  
Voor een menswaardiger omgang met de dieren.  
Inmiddels zijn er in 18 landen politieke partijen actief, die zich met hart en ziel bekommeren om het welzijn van zowel dier als mens.  
Eindelijk.  
   
De Partij voor de Dieren is vergelijkbaar met de beweging die de afschaffing van de handel in menselijke slaven destijds zo succesvol inzette.  
Alles start op celniveau.  
Ik hoop dat de Partij voor de Dieren aanstaande woensdag een explosief aantal Kamerzetels zal bemachtigen.  
   
Omdat het leven van een dier volstrekt gelijkwaardig is aan dat van de mens.  
   
Liliane Limpens | Amsterdam 12 maart 2017  
   
   
   
 
   

Zie ook:  Planten | Pijn CO2 | Paring | All Animals | Stem van het dier | Bomen | Latrelaties | Dierentalen | Spreeuw