ę  Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 19 juli 2016

NOS Journaal

05 augustus 2017 Update
   
 

FairyTale

 
   

Intu´tie is de schat van de vrouwelijke psyche.

 
   
Het sprookje Vasalisa is een inwijdingsverhaal voor vrouwen en gaat over het besef dat de meeste dingen niet zijn zoals ze schijnen te zijn.  
Vasalisa is het verhaal over het doorgeven van de zegen over het vrouwelijke intu´tievermogen, van moeder op dochter, van de ene generatie op de andere.  
Dit grote vermogen, intu´tie, bestaat uit het bliksemsnel innerlijk zien, innerlijk horen en innerlijk weten.  
   
Deze intu´tieve vermogens zijn in de loop van vele generaties in vrouwen bedolven geraakt, als onderaardse rivieren, doordat ze ten onrechte een slechte naam hadden en niet meer gebruikt werden.  
Jung heeft echter eens gezegd dat niets in de psyche ooit verloren gaat. Ik denk dat we erop kunnen vertrouwen dat dingen die in de psyche verloren zijn, daar nog allemaal aanwezig zijn.  
Dus ook deze bron van vrouwelijke instinctieve intu´tie is nooit verloren gegaan, en wat bedolven is kan weer uitgegraven worden.  
   

De pop is het symbolische homunculi, kleine leven. Ze is het symbool van het numineuze dat in mensen verborgen is. Ze is een kleine en stralende kopie van het oorspronkelijke Zelf.

 

Oppervlakkig gezien is het slechts een pop. Maar omgekeerd is er een klein stukje ziel dat alle kennis bevat van het grotere ziele-Zelf. In de pop bevindt zich, in verkleinde vorm, de stem van de oude La Que Sabe, Zij Die Weet.

 

De pop verbeeldt de innerlijke geest van ons als vrouwen; de stem van de innerlijke rede, het innerlijk inzicht en innerlijk bewustzijn.

 
   

De pop is als het vogeltje in sprookjes dat iets in het oor van de heldin komt fluisteren, het vogeltje dat laat weten waar de verborgen vijand is, en wat er aan de hele situatie gedaan moet worden.

 
   

Clarissa Pinkola EstÚs

 
   
   

 
   

Clarissa Pinkola EstÚs | Women who run with the wolves | De Ontembare vrouw

 
   

Zie ook: Bakermat | Alles | Vrij | Huppel | Ontembaar | Fantasievriendje | Fluister | PoppenVilla | Pitch | Wenen | Babytaal | Afstemmen Creativiteit | Dromers | Feminisme