Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 14 oktober 2013

NOS Journaal

05 augustus 2017 Update
   
 

Vernieuwing en tegenspoed

 
   
Talent blijkt vooral te groeien door de echte uitdagingen die voortvloeien uit  
tekortkomingen van de persoon, psychisch, sociaal en fysiek.  
   
Inventiviteit helpt tekortkomingen te compenseren,  
en heeft als neveneffect de versterking van wilskracht en eigengereidheid.  
En juist deze twee laatste eigenschappen, dus het niet willen luisteren naar anderen,  
het afwijken van de norm en je eigen weg gaan, maken dat mensen hun talenten ten volle benutten.  
   
Vernieuwing ontstaat niet uit gekoesterd talent, maar juist uit marginaliteit.  
Buitenstaanderschap en tegenspoed zijn noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarden voor talent en vernieuwing.  
   
Louise Fresco  
   
   
   
   
   
   
   
 
   
NRC Handelsblad 23 oktober 2013  
   

Zie ook: Bakermat | Alles | Vrij | Last | Pitch | PoppenVilla | Abstract | Ploeteren | Wenen | Creativiteit | Handelsmissies