Liliane Limpens Look Insight 26 januari 2019

Entangled particles

 
   
     
 

Klaas-Jan Mook [1968] - bestuurslid Koninklijke Nederlandse Vereniging Weer- en Sterrenkunde.

 
     
  "Het ongelooflijk Grote dienen we te verklaren uit het ongelooflijk Kleine -  
  de universa uit het [sub] automaire.  
  En [sub-automair] deeltje splitst zich in 2 delen #entangled | quantum particles*  
  ngeacht afstand en/of tijd, zullen de deeltjes elkaar aanvoelen, elkaar informeren!  
  Ze reageren drect op elkaar, het ene deeltje zal rechtsom draaien, het andere linksom.  
  Zo hervinden ze hun oorspronkelijke eenheidsstaat, die van de onbeweeglijkheid.  
     
  Een universum is ontstaan door opsplitsing uit het Niets.  
  Wanneer lles in het universum wordt opgeteld, is haar totale som: Niets.  
  Whatever cn happen will happen #quantum fluctuations  
 

lles in het universum moet gezien en gehoord worden.

 
 

Door te kijken, te observeren wordt licht uitgezonden.

 
 

Licht is een energie die wijzigingen kan aanbrengen."

 
 

Bij iedere observatie in de quantum-mechanica wordt iedere uitkomst verwerkelijkt in een nieuw parallel

 
 

universum of tijdlijn, voor iedere mogelijkheid. Dit levert een ontzaglijk groot aantal verschillende universa op.

 
 

Home

Base of All

Leven Liefde

Corona

Dieren

Labour

Aarde

Buitenaards

Wise

Psychologie

Bewegen

Lachen

Female

Contact