Contact Liliane Limpens

Liliane Limpens insight view 28 februari en 31 mei 2016

NOS Journaal

22 juli 2017 Update
   
 

Tijd voor het psychologisch huwelijk

 
   

Een van de redenen voor een verkeerde partnerkeuze is het feit dat we niet gewend zijn om gelukkig te zijn.

 
 In volwassen relaties hervinden we een aantal gevoelens die we kenden als kind.  
De liefde die we toen leerde kennen kan verstrengeld zijn met lijden.  
Eenmaal volwassen zoeken we kandidaten waartoe ons onderbewuste zich aangetrokken voelt,  
niet omdat deze mensen ons zullen behagen, maar omdat ze ons op een bekende manier teleur zullen stellen.  
   
We moeten volstrekt vrede hebben met het vooruitzicht van vele jaren eenzaamheid,  
om ook maar enige kans op een goede relatie te maken.  
Anders gaan we een relatie aan omdat we niet alleen willen zijn - niet omdat we van de ander houden.  
   
We zijn doodmoe van de sensatie en het melodrama van een woelig liefdesleven [met opwinding en bittere teleurstellingen].  
We staan te trappelen om andere uitdagingen aan te gaan.  
We hopen dat het huwelijk een afdoend einde kan maken aan het pijnlijke bewind van de liefde over ons leven.  

Dat kan en zal niet gebeuren: er is evenveel twijfel, hoop, angst, afwijzing en verraad in een huwelijk als in het single bestaan.

 

Alleen van de buitenkant lijkt het huwelijk vredig, rustig en aangenaam saai.

 
   

Alain de Button

 
   
   

 
   

NRC Handelsblad 27.02.2016 | New York Times 28.05.2016

 
   

Zie ook: Cure | Homecoming | Ontembaar | Huwelijk | Poison | Latrelaties | Loyaliteit | Goed ouderschap | Ruimte | Romanticism | Far | Wateractiviteit