Liliane Limpens Insight View 28 februari en 31 mei 2016

Tijd voor het psychologisch huwelijk

 
   
     
 

Een van de redenen voor een verkeerde partnerkeuze is het feit dat we niet gewend zijn om gelukkig

 
  te zijn. In volwassen relaties hervinden we een aantal gevoelens die we kenden als kind. De liefde  
  die we toen leerde kennen kan verstrengeld zijn met lijden. Eenmaal volwassen zoeken we  
  kandidaten waartoe ons onderbewuste zich aangetrokken voelt, niet omdat deze mensen ons  
  zullen behagen, maar omdat ze ons op een bekende manier teleur zullen stellen.  
     
  We moeten volstrekt vrede hebben met het vooruitzicht van vele jaren eenzaamheid, om ook  
  maar enige kans op een goede relatie te maken. Anders gaan we een relatie aan omdat we niet  
  alleen willen zijn - niet omdat we van de ander houden.  
     
  We zijn doodmoe van de sensatie en het melodrama van een woelig liefdesleven, met opwinding  
  en bittere teleurstellingen. We staan te trappelen om andere uitdagingen aan te gaan.  
     
  We hopen dat het huwelijk een afdoend einde kan maken aan het pijnlijke bewind van de liefde  
  over ons leven. Dat kan en zal niet gebeuren: er is evenveel twijfel, hoop, angst, afwijzing en  
  verraad in een huwelijk als in het single bestaan. Alleen van de buitenkant lijkt het huwelijk  
  vredig, rustig en aangenaam saai.    Alain de Botton       
 

Home

Base of All

Leven Liefde

Bewegen

Aarde

Alain de Botton

Lachen

Dieren

Wise

Psychologie

Buitenaards

Labour

Female

Contact